01 - "A me le guardie" di Terry Pratchett e "L'ascesa di Senlin" di Josiah Bancroft

01 - "A me le guardie" di Terry Pratchett e "L'ascesa di Senlin" di Josiah Bancroft